Druki

Pliki

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (PB-12).

Zawiadomienie o zakończeniu budowy (PB-16) - nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-16a).

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie (PB-17).

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (PB-17a).

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (PB-10).

Wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego (PB-15).

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przyjęciu obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi.

Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony właściwych organów wymienionych w art. 56 Prawa budowlanego do zakończonej budowy.

Oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych do wybudowanego obiektu.

Oświadczenie kierownika budowy (robót) o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęciu obowiązku kierowania budową/robotami budowlanymi.

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego - budynek mieszkalny.

Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy obiektu budowlanego.

Zgłoszenie wykonawcy o zamiarze rozpoczęcia prac przy wyrobach zawierających azbest.

Wykaz kompletu dokumentacji do zgłoszenia zakończenia budowy.

Informacja o uzupełnieniu braków w dokumentacji.

Oświadczenie projektanta/projektanta sprawdzającego.


 

News

Kontakt

e-budownictwo

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
21–045 Świdnik
Al. Lotników Polskich 1
tel./fax: (81) 468-70-78
tel.: 721-220-420

e-mail: kancelaria@swidnik.pinb.gov.pl
Adres skrzynki epuap: PINBswidnik


Koordynator do Spraw Dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Świdniku:

Alicja Borodziej - p.o.  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdniku
tel. (81) 468-70-78
e-mail:
kancelaria@swidnik.pinb.gov.pl


Inspektor Ochrony Danych:
665-795-054
inspektor@ethna.pl


Godziny pracy:

Poniedziałek:
7:00 – 15:00

Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 15:00


BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl